logo2
Đặt hàng nhanh chóng - Vận chuyển chính ngạch - Hệ thống theo dõi đơn hàng chi tiết chuyên nghiệp

Hướng dẫn đặt hàng tại OnOrder


894_x_403_hd

Để dễ dàng đặt đơn tại OnOrder, bạn hãy tạo tài khoản trên hệ thống: https://onorder.vn/

Sau đó thực hiện các bước sau:


Bước 1: Cài đặt công cụ mua hàng bằng cách truy cập link: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-c%E1%BB%A7a-onor/opmfoffipmldihfppgoafkcojkjialag?hl=vi&authuser=0 --> Add extension


screenshot_2022-11-11_at_13.34.39

 

Bước 2: Truy cập các trang 1688.com, Taobao.com, click link sản phẩm cần mua
--> chọn thuộc tính sản phẩm, số lượng --> Bấm thêm vào giỏ hàng (thanh công cụ màu cam phía dưới)

screenshot_2022-11-11_at_13.34.48


Bước 3: Truy cập https://myorder.on.app/#/  , chọn giỏ hàng và kiểm tra lại sản phẩm đã chọn

screenshot_2022-11-11_at_13.34.55

Tiếp theo, bấm chọn đặt hàng ngay để xem số tiền cần đặt cọc


screenshot_2022-11-11_at_13.35.07

 

Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản

screenshot_2022-11-11_at_13.35.15

Bước 5: Đặt cọc ngay đơn hàng cho sản phẩm bạn muốn mua!

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn đánh giá uy tín nhà cung cấp nhập hàng Trung quốc tại đây.

1
Bạn cần hỗ trợ?