logo2
Đặt hàng nhanh chóng - Vận chuyển chính ngạch - Hệ thống theo dõi đơn hàng chi tiết chuyên nghiệp

Danh mục thương hiệu cấm nhập

894_x_403_cs16

screenshot_2022-11-01_at_15.52.29

screenshot_2022-11-01_at_15.52.39

 

*Lưu ý: Danh sách trên đây chỉ là danh sách tham khảo và chưa đầy đủ, OnOrder sẽ kiểm tra hàng hoá thực tế khi về đến kho Trung Quốc và báo lại Quý khách khi có các thương hiệu phát sinh không nằm trong bảng này.

Quý khách có thể tham khảo thêm danh mục sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu toàn cầu tại đây.

1
Bạn cần hỗ trợ?