logo2
Đặt hàng nhanh chóng - Vận chuyển chính ngạch - Hệ thống theo dõi đơn hàng chi tiết chuyên nghiệp

Phiếu giao hàng là gì? Tại sao tôi phải ký PGH

894_x_403_hd23

Phiếu giao hàng (PGH) là chứng từ xác thực việc giao hàng của OnOrder cho Khách hàng. Khi nhận hàng, nhân viên OnOrder sẽ gửi phiếu thông tin giao hàng, trên đó có danh sách các kiện hàng giao cho Khách hàng. Khách hàng cần kiểm tra đầy đủ thông tin các kiện hàng có trên phiếu trước khi ký nhận. Trong trường hợp sau khi đã ký nhận, Khách hàng khiếu nại không nhận được kiện hàng đã có trên phiếu, OnOrder sẽ không giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

Để xem danh sách các đơn hàng đã giao, vui lòng truy cập tại trang PGH.

Đăng ký ngay tài khoản OnOrder tại đây để sử dụng dịch vụ của nhập hàng Trung Quốc1
Bạn cần hỗ trợ?